nisennenmondai
2011/3/21 fever,shindaita,tokyo
2011/3/27 o-nest,shibuya,tokyo
2011/4/10 o-nest,shibuya,tokyo
2011/4/30 kyu-guggenhaim tei,kobe
2011/5/someday on Ustream
2011/5/24-6/6 NISENNENMONDAI EUROPE TOUR 2011


Fumoto Kenichi
2011/1/29 440,shimokitazawa,tokyo


fukuro
2011/3/3 o-east,shibuya,tokyo
2011/3/17 o-east,shibuya,tokyo

oono yuuki
2011/1/29 440,shimokitazawa,tokyo

moscow chikuonki
2011/2/22 enban,koenji,tokyo
mmm
2011/1/29 440,shimokitazawa,tokyo
2011/1/30 aotsukisyobo,osaka


contact GONZO~sayaka himeno
2011/3/19 dance box,kobe
2011/4/20,21 spring dance,netherlands


œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
copyright 2011-bijinrecord All rights reserved.